Thứ ba, 4/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 728

Tập huấn chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học kỹ thuật”

Căn cứ công văn số 2976 của SGD&ĐT ngày 28/08/2018 về cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp TP năm học 2018-2019. Căn cứ kế hoạch số 42 của trường THPT Hùng Vương ngày 30/10/2018 về cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp trường năm học 2018-2019.

Sáng ngày 01/12/2018, trường THPT Hùng Vương tổ chức buổi hội thảo tập huấn hoạt động trải nghiệm STEM và NCKH năm học 2018-2019.