Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ ba, 4/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 762

Tập huấn chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học kỹ thuật”

Căn cứ công văn số 2976 của SGD&ĐT ngày 28/08/2018 về cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp TP năm học 2018-2019. Căn cứ kế hoạch số 42 của trường THPT Hùng Vương ngày 30/10/2018 về cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp trường năm học 2018-2019.

Sáng ngày 01/12/2018, trường THPT Hùng Vương tổ chức buổi hội thảo tập huấn hoạt động trải nghiệm STEM và NCKH năm học 2018-2019.