Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Môn ToánMôn Lý
Môn HóaMôn Sinh
Môn SửMôn Địa
Môn VănMôn Tiếng Anh
Môn GDCDMôn Tin học
Môn Công nghệMôn Thể dục
Môn GDQPMôn Nghề
Môn Tiếng HànMôn Tiếng Trung

87