Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ năm, 15/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 795

Kế hoạch cuộc thi "Khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học cấp trường năm học 2018-2019"

Thực hiện công văn số 2976/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo về Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố năm học 2018-2019.

Theo kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2018 – 2019, trường THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp trường với những nội dung như sau:

MỤC ĐÍCH

Khuyến khích học sinh trong nhà trường tìm hiểu, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề thực tiễn;

Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục trung học theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh;

Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hoá giữa học sinh các lớp trong nhà trường;

 

 

 

File đính kèm

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88