Thứ sáu, 16/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 612

Chúc mừng các em đạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018

Với đề tài "Đờn ca tài tử - Thực trạng hiểu biết của học sinh THPT, phương hướng bảo tồn và phát triển" của hai em Trần Nam Phương và Lưu Trần Thảo Vy lớp 12A10 do thầy Phan Quan Thông và cô Nguyễn Thị Luyến đã dạt giải khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018.