Hiệu trưởng

NGUYỄN VÂN YÊN
NGUYỄN VÂN YÊN

Ngày sinh: 10/11/1970

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: nguyenvanyen@thpthv.vn

Phó Hiệu trưởng

LÊ QUANG HUY
LÊ QUANG HUY

Ngày sinh: 24/5/1964

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: lequanghuy@thpthv.vn

DƯƠNG HOÀI BẢO
DƯƠNG HOÀI BẢO

Ngày sinh: 28/1/1980

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: duonghoaibao@thpthv.vn

Hiệu phó chuyên môn

LÝ THỊ MỸ LỆ
LÝ THỊ MỸ LỆ

Ngày sinh: 9/11/1978

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: lythimyle@thpthv.vn

Trường THPT Hùng Vương - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 124 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38 559 246

Email: vanthu@thpthv.vn