Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Tổ Vật lýTổ Hóa học
Tổ Tin họcTổ Sinh học
Tổ Lịch SửTổ Địa lý
Tổ Ngữ vănTổ Anh văn
Tổ GDCDTổ Toán
Tổ KTCNTổ TD-QP
Tổ Giám thịTổ Văn phòng

87