Thứ sáu, 27/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 311

NGÀY HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động trải nghiệm bổ ích, thiết thực, gắn liền giữa lý thuyết với thực hành. Qua hoạt động nghiên cứu, giúp học sinh yêu thích khoa học, đam mê tìm tòi khám phá, tạo động lực mạnh cho các em học tập, nghiên cứu, nuôi dưỡng và phát triển, biến các ước mơ, ý tưởng khoa học thành các sản phẩm hiện thực.

                   

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động trải nghiệm bổ ích, thiết thực, gắn liền giữa lý thuyết với thực hành. Qua hoạt động nghiên cứu, giúp học sinh yêu thích khoa học, đam mê tìm tòi khám phá, tạo động lực mạnh cho các em học tập, nghiên cứu, nuôi dưỡng và phát triển, biến các ước mơ, ý tưởng khoa học thành các sản phẩm hiện thực. Mặt khác, qua việc định hướng, hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu, giáo viên được nâng cao năng lực của bản thân về những kiến thức có liên quan đến các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngày 23/10/2017, Trường THPT Hùng Vương đã tổ chức thành công Ngày hội NCKH, để tổng kết, phát thưởng tôn vinh các đề tài NCKH năm học 2016-2017 và phát động phong trào NCKH năm học 2017-2018.

1.     Khâu chuẩn bị

-      Các công việc như lên kế hoạch chương trình, in background, in poster các đề tài, trang trí các gian hàng,…