Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn từ 2013 đến 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bảnTrường THPT Hùng Vương12-03-2020
2 Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

(Tải File đính kèm)

3253/KH-GDĐT-TrHVăn bản 16-09-2019
3 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

2741/GDĐT-TrHVăn bản 14-09-2019
4 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

36/2017/TT-BGDĐTVăn bản 08-06-2019
5 Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

4631/QĐ-UBNDVăn bản 12-11-2018
6 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVăn bản 01-11-2018
7 Quy định quy tắc ứng xử trong trường học - Năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

643/QĐ-THPTHV Văn bản 25-10-2018
8 Quyết định v/v ban hành Quy định quy tắc ứng xử trong trường học

(Tải File đính kèm)

579/QĐ-THPTHVVăn bản 28-11-2017
9 Quyết định v/v tặng Bằng khen Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 17-11-2017
10 Quyết định v/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 17-11-2017
11 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Viêt Nam 20-11

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 09-11-2017
12 Kế hoạch triển khai hoạt động,tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá - Năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 08-11-2017