Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 12/11/2018
Lượt đọc: 71

Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 4631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2018
Ngày có hiệu lực: 19/10/2018
Người ký: Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Thành Phong
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
File thứ 1: 4631-qd-ubnd_1211201811.pdf
Nội dung:
UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

86