Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 12/3/2020
Lượt đọc: 133

Chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn từ 2013 đến 2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 17/9/2013
Ngày có hiệu lực: 17/9/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Lộc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: chien_luoc_phat_trien_nha_truong_2013-2018_12320209.pdf
File thứ 2: chien_luoc_phat_trien_nha_truong_2016-2020_12320209.pdf
Nội dung:
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn từ năm 2013 đến 2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88