Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 12/3/2020
Lượt đọc: 89

Chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn từ 2013 đến 2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 17/9/2013
Ngày có hiệu lực: 17/9/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Lộc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: chien_luoc_phat_trien_nha_truong_2013-2018_12320209.pdf
File thứ 2: chien_luoc_phat_trien_nha_truong_2016-2020_12320209.pdf
Nội dung:
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn từ năm 2013 đến 2020

87