Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 8/6/2019
Lượt đọc: 56

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số/Ký hiệu: 36/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 13/2/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmeductttattachments2018136-2017-tt-bgdthuchien03congkhai221201814_86202010.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88