Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ tư, 25/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 2800

Infographic môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Để giúp thầy cô và phụ huynh nắm những nét cơ bản trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của môn Tin học. Thầy cô bộ môn đã tổng hợp những điểm chính trong chương trình này ở dạng Infographic để trực quan hơn. Chương trình mới của môn Tin học sẽ góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cũng như các năng lực đặc thù bộ môn với hệ thống kiến thức tin học xuyên suốt ba cấp học là ba mạch kiến thức hòa quyện với nhau gồm Học vấn số hóa phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS).

Ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông các bộ môn. Với một chương trình có nhiều thay đổi được đánh giá là sẽ thay đổi không chỉ về nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp học và cách thức tổ chức học tập, chương trình mới chú trọng tập trung vào mục tiêu hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực chung cho học sinh xuyên suốt các cấp học phân chia thành hai giai đoạn giáo dục là giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Mục tiêu chương trình môn Tin học

Đặc điểm môn Tin học

05 năng lực đặc thù môn Tin học

07 chủ đề nội dung giáo dục cốt lõi

Chuyên đề theo định hướng Tin học ứng dụng ở cấp THPT

Chuyên đề theo định hướng Khoa học máy tính cấp THPT

Nội dung giáo dục môn Tin học cấp Tiểu học

Nội dung giáo dục môn Tin học cấp Trung học cơ sở

Nội dung giáo dục cốt lõi môn Tin học cấp Trung học phổ thông

-------------------------

Tải tài liệu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Môn Tin học: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://rgep.moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/news/Attachments/4751/16.+CT+Tin+h%E1%BB%8Dc.pdf

Tác giả: Tổ Tin học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88