Thứ tư, 9/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 2493

KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – hạnh phúc

             Số:                                                                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày  15   tháng  9   năm 2019

 KẾ HOẠCH

QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thư viện, Trường THPT Hùng Vương  xây dựng kế hoạch quyên góp sách cho thư viện năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

 • Xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách, góp phần thực hiện việc thu thập, bảo quản, giữ gìn tinh hoa, văn hoá của dân tộc.
 • Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách.
 • Nhằm góp phần tăng vốn tài liệu cho thư viện, tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh; phục vụ tối đa nhu cầu bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh trong trường.
 • Nhằm xây dựng Tủ sách dùng chung “ TỦ SÁCH TỬ TẾ” tại thư viện để các em học sinh có thể trao đổi, chia sẻ sách với nhau, hình thành thói quen đọc sách, tiết kiệm.

  II. ĐỐI TƯỢNG

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả học sinh trong trường.

  III. THỜI GIAN   

   Thời hạn: Bắt đầu nhận sách từ ngày 16/ 9/ 2016 đến ngày 23/ 9/ 2019

  III. NỘI DUNG

  1. Loại sách quyên góp

 • Sách quyên góp là sách tham khảo các thể loại: Tâm lí giáo dục, Hạt giống tâm hồn, từ điển, truyện văn học, Sách khoa học, Nhân vật lịch sử, Nghiên cứu văn học, sách tham khảo các môn học, …
 • Sách phải còn giá trị sử dụng như: không ố vàng, không rách nát, ( sx năm 2010 -2019).
 • LƯU Ý: Không nhận sách giáo khoa, không nhận sách truyện tranh hay nội dung bạo lực, phản cảm không phù hợp với lứa tuổi trung học phổ thông

  3. Về số lượng

  Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường quyên góp tối thiểu 1 cuốn sách.

  4. Tổ chức thực hiện

 • Ban cán sự các lớp thu, điền vào thông tin theo danh mục đính kèm và nộp về Phòng Thư viện
 • Sau khi tiếp nhận sách, tài liệu quyên góp ủng hộ, thư viện sẽ tiến hành thống kê, phân loại, sắp xếp, trưng bày và lưu giữ đảm bảo cho việc phục vụ bạn đọc trong toàn trường.
 • Các lớp có số lượng sách quyên góp nhiều hơn so với quy định sẽ được tuyên dương trước cờ, cộng điểm thi đua của lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Thư viện rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cá nhân, các đơn vị lớp trong toàn trường góp phần cho kho sách thư viện trường thêm phong phú, đảm bảo phục vụ nhu cầu bạn đọc ngày càng phong phú hơn.

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                Người lập kế hoạch

                            (Đã ký)

 

                     Nguyễn Vân Yên                                                                 Võ Thị Hồng Diễm 

 

Tác giả: Võ Thị Hồng Diễm
Nguồn tin: Võ Thị Hồng Diễm

Tin cùng chuyên mục

87