Thứ hai, 25/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 291

Hội thi kể chuyện theo sách

Năm đầu tiên Thư viện trường phối hợp với các CLB tạo nên một sân chơi vô cùng bổ ích, sáng tạo và vô cùng phấn khởi.

Qua đó mi thy hc sinh ca trường Hùng Vương vô cùng t tin năng đng, sáng to. Không ch là k chuyn din cm, các em còn biết minh ho sinh đng bng hot cnh, âm thanh, PP rt nhp nhàng. Tuy thi gian chun b không nhiu nhưng các em đã làm cho BTC, GK đi t ngc nhiên này đến ngc nhiên khác, rt thú v, rt d thương. 
Mong r
ng vi tinh thn luôn học hỏi, sáng tạo các em sẽ vươn cao vươn xa hơn nữa trên những sân chơi bổ ích khác.