Chương trình Âm nhạc mang âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Bắc Sơn


164