Thứ sáu, 19/11/2021, 19:40
Lượt đọc: 21

Lễ phát động trồng cây

Thiết thực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) và 39 năm Ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đưa phong trào trồng cây trở thành phong trào tự giác và sâu rộng, góp phần xây dựng trường học trên địa bàn Quận 5 trở thành trường xanh – sạch – đẹp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quận 5 tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào trồng cây chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) và 39 năm Ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) tại Trường THPT Hùng Vương.