Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ sáu, 10/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 799

Kế hoạch lao động vệ sinh cuối năm

Học sinh khối chiều cùng với giáo viên làm vệ sinh vào chiều thứ 6 (10/7/2020), sau khi tổng kết tại lớp.

Học sinh khối sáng, cùng với giáo viên làm vệ sinh vào sáng thứ 7 (11/7/2020), sau khi tổng kết tại lớp.
Phân công cụ thể cho từng lớp và giáo viên phụ trách hỗ trợ thực hiện theo kế hoạch.