Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ sáu, 31/12/2021, 21:11
Lượt đọc: 260

Thông báo Thời khóa biểu học trực tiếp từ ngày 4/1/2022

Thông báo:
Thời khoá biểu bắt đầu học từ 4/1/2022
- Khối 12 , Khối 11, Khối 10 : học trực tiếp buổi chính khoá
- Khối 12: buổi 2 và lớp tự chọn học online
- Các lớp tăng cường tiếng anh 3 Khối : Học sinh đến trường học trực tiếp.
- Học sinh nhấn đường link để xem tkb và phòng học Tăng Cường Anh
 
 
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: BGH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87