Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ hai, 17/1/2022, 7:23
Lượt đọc: 526

Thời khóa biểu 3 khối - áp dụng từ 17/1/2022

Thời khóa biểu 3 khối - áp dụng từ 17/1/2022

Học sinh lưu ý: 

1/ Từ 17/1 bắt đầu thời khóa biểu học kỳ 2 mới theo khung giờ mới. - 3 khối học trực tiếp. - Khối 12: buổi 2 và lớp tự chọn học trực tiếp. - Các lớp tăng cường tiếng anh 3 khối: học trực tiếp. - Môn Thể dục và Quốc phòng học trực tiếp tại trường. 2/ Khối 10 và khối 11 học buổi 2 từ 7/2/2022.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88