Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ sáu, 22/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 609

Kế hoạch và lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 4221/GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 11 năm 2019 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2019 – 2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Thứ - Ngày

Buổi

Môn

Khối

Thời gian làm bài

Hình thức kiểm tra

Giờ kiểm tra

 

Thứ bảy

14/12/2019

Sáng

Ngữ văn

12

120 phút

Tự luận

7g30 Ž 9g30

Địa lí

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

10g00 Ž 10g50

Chiều

Vật lí

11

45 phút

Tự luận

13g00 Ž 13g45

Sinh học

11

45 phút

Tự luận

14g00 Ž 14g45

Hoá học

10

45 phút

Tự luận

15g15 Ž 16g00

Lịch sử

10

45 phút

Tự luận

16g15 Ž 17g00

Thứ hai

16/12/2019

Sáng

GDCD

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

7g30 Ž 8g20

Lịch sử

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

8g35 Ž 9g25

Hóa học

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

10g00 Ž10g50

Chiều

Toán

10

90 phút

Tự luận

13g00 Ž 14g30

Anh văn

10

60 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

15g00 Ž 16g00

Thứ ba

17/12/2019

Sáng

Ngữ văn

11

90 phút

Tự luận

7g30 Ž 9g00

Địa lí

11

45 phút

Tự luận

9g30 Ž 10g15

Thứ tư 18/12/2019

Sáng

Vật lí

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

7g30 Ž 8g20

Anh văn

12

60 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

9g00 Ž 10g00

Chiều

Ngữ văn

10

90 phút

Tự luận

13g00 Ž 14g30

Sinh học

10

45 phút

Tự luận

15g00 Ž 15g45

Thứ Năm

19/12/2019

Sáng

Toán

11

90 phút

Tự luận

7g30 Ž 9g00

Anh văn

11

60 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

09g30 Ž 10g30

Thứ Sáu 20/12/2019

Sáng

 

Toán

12

90 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

7g30 Ž 9g00

Sinh học

12

50 phút

Tự luận và Trắc nghiệm

9g40 Ž 10g30

Chiều

Hóa học

11

45 phút

Tự luận

13g00 Ž13g45

Lịch sử

11

45 phút

Tự luận

14g00 Ž14g45

Vật lí

10

45 phút

Tự luận

15g15 Ž16g00

Địa lí

10

45 phút

Tự Luận

16g15 Ž17g00

 

  Lưu ý:

  • Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
  • Học sinh dự thi theo đúng phòng thi, số báo danh do phòng giáo vụ thông báo.
  • Khi đi thi mang đầy đủ thẻ dự thi, vật dụng làm bài, mặc đồng phục đúng qui định.

(file đính kèm)

87