Thứ ba, 20/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 452

Kế hoạch và lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch số 3849/GDĐT-TrHGDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 11 năm 2018 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2018 – 2019, thực hiện kế hoạch năm học, trường THPT Hùng Vương lên kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2018 – 2019 như sau:

File đính kèm
Nguồn tin: BGH

87