Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ ba, 30/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 305

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH - NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện theo chỉ đạo của liên sở Y tế và sở Giáo dục, phòng y tế của trường phối hợp với phòng giám thị tổ chức khám sức khỏe cho học sinh khối 10+11+12 năm học 2018-2019 như sau:

File đính kèm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87