Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.

Hiệu trưởng

NGUYỄN VÂN YÊN
NGUYỄN VÂN YÊN

Ngày sinh: 10/11/1970

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: nguyenvanyen@thpthv.vn

Phó Hiệu trưởng

LÊ QUANG HUY
LÊ QUANG HUY

Ngày sinh: 24/5/1964

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: lequanghuy@thpthv.vn

DƯƠNG HOÀI BẢO
DƯƠNG HOÀI BẢO

Ngày sinh: 28/1/1980

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: duonghoaibao@thpthv.vn

LÝ THỊ MỸ LỆ
LÝ THỊ MỸ LỆ

Ngày sinh: 9/11/1978

Điện thoại cơ quan: 02838559246

Email liên lạc: lythimyle@thpthv.vn