Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ tư, 5/1/2022, 16:3
Lượt đọc: 26

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 2468/STTT-CNTT ngày 10/12/2021 của Sở Thông tin Truyền thông và Văn bản số 3881/SGDĐT-CTTT ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2. Văn bản triển khai các nội dung, biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87