Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ ba, 1/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 1594

Thời khóa biểu HK2 - Chính khóa - Buổi 2 - áp dụng từ ngày 02/01/2019

Thời khóa biểu HK2  - áp dụng từ ngày 02/01/2019

File đính kèm

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163