Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.
Thứ ba, 9/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 923

Kế hoạch và lịch thi Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch số 905 GDĐT-TrHGDĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019 về hướng dẫn kiểm tra HK 2 cấp THPT năm học 2018 -2019, thực hiện kế hoạch năm học, trường THPT Hùng Vương lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

 Số: 86 /KH-THPTHV                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 -  NĂM HỌC 2018– 2019

 

 

    Thực hiện kế hoạch số 905 GDĐT-TrHGDĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019 về hướng dẫn kiểm tra HK 2 cấp THPT năm học 2018 -2019, thực hiện kế hoạch năm học, trường THPT Hùng Vương lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra

 • Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
 • Các môn học còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp, theo hình thức tự luận.

2. Khung thời gian kiểm tra

 • Từ ngày 8/4/2019 đến ngày 17/4/2019: Kiểm tra các môn không tập trung tại lớp.
 • Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 27/4/2019: Kiểm tra các môn tập trung theo lịch.

3. Thời gian làm bài kiểm tra

* Lớp 10, 11:

- Toán, Ngữ văn: 90 phút.

- Tiếng Anh: 60 phút

- Các môn còn lại: 45 phút.

* Lớp 12:

- Ngữ văn: 120 phút.

- Toán:   90 phút

- Tiếng Anh: 60 phút.

- Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân: 50 phút

4. Hình thức đề kiểm tra

a. Đối với các môn không thi tập trung:

Tổ chuyên môn thống nhất nội dung kiểm tra cho từng khối, giáo viên ra đề, tổ chức cho học sinh thi tại lớp, nộp lại đề thi ma trận và đáp án cho tổ trưởng để nộp HPCM

 b. Đối với các môn thi tập trung:

   Khối 10, 11:

 • Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận.
 • Đề kiểm tra môn tiếng Anh (lớp 10 và 11) gồm có: hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận gồm:
 • Phần nghe; phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%,
 • Phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%.

    Khối 12:

 • Các môn kiểm tra theo đề chung của trường
 • Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn) Các môn Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học đề ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận
 • Môn Tiếng Anh: gồm 50 câu trong đó phần trắc nghiệm khách quan có 40 câu, phần tự luận có 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).
 • Môn Toán: Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần.
  • Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu)
  • Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…).
 • Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần:
  • Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu)
  • Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…).
 • Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần.
 • Các môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:
 • Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu)
 • Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

* Lưu ý:

 • Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.
 • Các tổ bộ môn cần xây dựng bảng ma trận kiến thức khi soạn và thiết kế đề kiểm tra.
 • Tỉ lệ giữa phần trắc nghiệm và phần tự luận các trường bố trí có thể là 5:5; 6:4 hoặc 7:3. Các tổ bộ môn xây dựng thiết kế đề kiểm tra và phân chia thời gian hợp lý khoa học cho đề kiểm tra.
 • Mỗi môn nộp 2 đề (bao gồm đáp án, ma trận đề) cho mỗi khối lớp.
 • Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi. vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
 • Mỗi đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan được xáo trộn tối thiểu thành 04 mã đề khác nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).

5. Phân công thực hiện:

 • Giáo viên bộ môn:
 • Làm đề và đáp án nộp cho tổ trưởng (Theo phân công của tổ)
 • Nhận bài tại P. Giáo vụ, họp thống nhất đáp án và chấm bài.
 • Sửa bài kiểm tra cho học sinh.
 • Gửi điểm thi theo lịch gửi điểm.
 • Tổ trưởng chuyên môn:
  • Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra với giáo viên trong tổ
  • Chọn lựa gửi đề cho HPCM.
  • Tổ chức họp thống nhất đáp án sau khi thi.
 • Tổ giám thị:
  • Giám thị dãy trực tại các dãy phòng học theo phân công.
  • Bố trí nhân sự phụ trách báo chuông giờ thi và điều động HS trong mỗi buổi thi.
 • Tổ văn phòng:
 • Bố trí phòng thi:Xếp phòng cho mỗi môn thi, khối thi; Lập sơ đồ phòng thi.
 • Chuẩn bị danh sách HS, số báo danh HS dự thi.
 • Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho phòng giáo viên trong các buổi thi.
 • Bố trí nhân sự hỗ trợ công tác sắp xếp giấy thi, nhận bài, xếp bài trong mỗi buổi thi và giao bài cho GVBM.
 • Chấm trắc nghiệm, xử lí và thông báo điểm cho GV và HS.

6. Tiến độ thực hiện:

 • 19/3/2019  --> 4/4/2019 các tổ chuyên môn thống nhất nội dung ra đề, GVBM soạn đề và đáp án nộp về cho tổ trưởng.
 • 5/4/2019 --> 10 /4/2019 tổ trưởng gửi đề cho HPCM.
 • 8/4/2019 --> 17/4/2019 thi các môn không tập trung tại lớp.
 • 18/4/2019 -->  27/4/2019 thi các môn tập trung theo lịch.

Trên đây là kế hoạch thi kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019 đề nghị cán bộ giáo viên, công nhân viên, các tổ chuyên môn, công tác nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

      

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88