Thứ ba, 15/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 371

Kế hoạch và lịch thi giữa học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học, trường THPT Hùng Vương lên kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

87