Thứ năm, 29/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 99

Tuần lễ quyên góp Thương về miền Trung

Kính thưa quý thy cô và các bn đoàn viên hc sinh thân mến! Có l không cn nói gì thêm v tình cnh đồng bào min Trung ca chúng ta nhng ngày hôm nay khi phi on mình chng chi vi thiên nhiên khc nghit; các chiến sĩ đã ngã vùi trong đất lnh khi làm nhim v cu nn. Cuc sng ca người dân min Trung s ra sao khi bao ca ci, hoa màu, vt nuôi... không còn na. Mt mát v vt cht không th nào thng kê hết, mt mát v con người không gì có th đánh đổi được!

Hơn lúc nào hết, đồng bào min Trung đang rt cn s chung tay góp sc ca tt c chúng ta. Chính vì ý nghĩa to ln đó, Đoàn trường THPT Hùng Vương phát động tun l quyên góp "THƯƠNG V MIN TRUNG" nhm kêu gi lòng ho tâm ca tt c quý thy cô, các bn đoàn viên hc sinh nhm san s phn nào khó khăn trước mt ca đồng bào min Trung.

CÁCH THC NG H:

Đoàn trường phát động đến tt c giáo viên, công nhân viên, đoàn viên hc sinh tinh thn tun l quyên góp;

Lp trưởng/ Bí thư các lp phát động quyên góp đến tt c thành viên ca lp, tp hp tin ng h theo đơn v lp;

Đoàn trường t chc l quyên góp "Thương v min Trung" ti sân trường vào tiết chào c ngày 26/10/2020 tiếp nhn s đóng góp ca tt c quý thy cô, các bn đoàn viên hc sinh.

S tin ng h s chuyn cho Trung tâm Công tác xã hi Thanh niên Thành ph để nhanh chóng cu tr khn cp cho đồng bào min Trung. 

Sau mt tun l phát động, hôm nay nhà trường t chc chương trình quyên góp để ghi nhn s đóng góp ca quý thy cô và các em đoàn viên hc sinh, t đó tng kết và s chuyn v S giáo dc và Đào to Thành ph để nhanh chóng cu tr khn cp cho đồng bào min Trung.

D bui chương trình quyên góp có s tham d ca thy Nguyn Vân Yên – Bí thư Chi b, Hiu trưởng nhà trường, thy Dương Hoài Bo – Ch tch Công đoàn, Phó Hiu trưởng nhà trường cùng toàn th giáo viên, công nhân viên và gn 3200 hc sinh Trường THPT Hùng Vương.