Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.

Có 5 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông Hùng Vương theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2010-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: camketchatluonggiaoducnamhoc2010-2021_81020209.doc
File thứ 2: mau-csvc_125202111.doc
 Công khai chất lượng giáo dụcBGH08-10-2020
2 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất theo theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_10phoc_sinh_13120219.doc
File thứ 2: bieu-mau-12cbgv_12520218.docx
File thứ 3: mau-csvc_125202111.doc
 Công khai chất lượng giáo dục 07-10-2020
3 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu04thptdn_147202010.xlsx
 Công khai chất lượng giáo dụcBGH10-07-2020
4 Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông Hùng Vương - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam_ket_chat_luong_giao_ducnam_hoc_2019-2020_14720209.doc
 Công khai chất lượng giáo dụcBGH10-07-2020
5 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất - Năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu04thpt_810202010.xlsx
 Công khai chất lượng giáo dụcBGH20-10-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích