Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Luôn vươn tới những đỉnh cao của tri thức và khoa học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nơi tiếp sức để các em vững bước vào tương lai.

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông Hùng Vương theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Công khai chất lượng giáo dụcQuản trị viên22-03-2022
2 Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông Hùng Vương theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Công khai chất lượng giáo dụcBGH08-10-2020
3 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất theo theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Công khai chất lượng giáo dục 07-10-2020
4 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất - Năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Công khai chất lượng giáo dụcBGH10-07-2020
5 Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông Hùng Vương - Năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Công khai chất lượng giáo dụcBGH10-07-2020
6 Công khai thông tin học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất - Năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Công khai chất lượng giáo dụcBGH20-10-2018